Állami támogatás

Szerezzen jogosítványt 25.000 forint állami támogatással!

2018.július 1-től, a személygépkocsi „B”-kategória, KRESZ tanfolyam és vizsga árából, visszaigényelhető az államtól legfeljebb 25.000 Ft illetve 2020. július 1-től azon személyeknek is jár a támogatás akik csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült a sikeres Kresz vizsga napján.

Ez most kiegészítették 2020. július 1-től A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében

  • A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egészül ki: „2/A.  § A  támogatást – a  2.  §-ban foglaltakon túl – az  a  magyar állampolgár vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1)  bekezdés a) és c)–h)  pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a  sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

Jogosultság:

aki a KRESZ vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.illetve aki a sikeres kresz vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül.

Július 1-jén elindították a www.kreszvizsga.ujnemzedek.hu oldalt, ahol minden, a programmal kapcsolatos információ elérhető. A fiatalok telefonon is érdeklődhetnek: az Új Nemzedék Központ a +36 30 711 0643 vagy a +36 30 711 8280 telefonszámon call centert működtet, hétfőtől csütörtökig 9-16, pénteken 9-14 között fogadják a hívásokat.A visszatérítés menetéről a Magyar Államkincstár tud felvilágosítást adni. A tanfolyam és a vizsga díját postai és elektronikus úton lehet visszaigényelni.

Támogatási igazolás – az autósiskolától kell kérni a sikeres KRESZ vizsgát követő napon vagy utána!

Jogosultság:

aki a KRESZ vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

 Ügymenete:

  1. „A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmeta Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.”
  2. A MÁK a honlapján közzéteszi az elektronikus űrlapot és formanyomtatványt.
  3. A kérelmező hitelt érdemlően igazolja a megfizetett díjakat.
  4. „A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.”
  5. „A támogatásta NYUFIGa megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.”

Az eljárás költségmentes, határideje 30 nap.

Sikeres vizsgákat! Balesetmentes vezetést!

2024.június 19. szerda 9 óra 20: Huszti Máté János és 10 óra 40: Berki Liliána.