Írásos tájékoztató

KÉPZÉSI PROGRAM,

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ

 

RÁCZ ÉS BOCSKOR AUTÓSISKOLA KFT.

KALOCSA

 

 

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

IRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

Képzőszerv neve: Rácz és Bocskor Autósiskola Kft.Kalocsa, Tavasz u. 42.
Képzőszerv fantázia neve: Rácz és Bocskor Autósiskola
Cégjegyzékszám:
Fő tevékenységi köre:
03-09-137118Járművezetői-oktatás855301
Képzési engedély száma: KGHF/13337-4/2023-ÉKM
A felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2023/000604
Iskolavezető és képző szerv:Tel:E-mail:Honlap cím: Bocskor Gábor iskolavezető, Rácz és Bocskor Autósiskola06 20 421 1621rbautosiskola@gmail.comwww.rbautosiskola.hu
Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: Ügyvezető
Ügyfélfogadó címe:Tel. száma: Kalocsa, Szent István kir. út 78.06 30 206 5228, 06 20 421 1621
Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek:12-14h-ig
Telephely: Kalocsa, Szent István kir. út 78.
Elméleti oktatás helye: Kalocsa, Szent István kir út 78.
Tanpálya helye: Kalocsa, Miskei út 5.
Gyakorlati képzés: Kalocsa

 

TERVEZETT KÉPZÉSEK:   AM,  A1,  A2,  A,  B, kategóriás járművezető képző tanfolyamok

 • Tanfolyamainkon AM, A1, A2, A, B kategóriás vezetői engedély szerezhető

TERVEZETT KÉPZÉSEK: AM, A1, A2, A, B kategóriás járművezető képző tanfolyamok

 • Tanfolyamainkon AM, A1, A2, A, B kategóriás vezetői engedély szerezhető
 • Tanfolyamainkra az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés biztonságilag alkalmas.
Beiskolázható, beiskolázás feltételei Vizsgázhat
Sorszám Kategória Életkor Előfeltétel Elmélet Gyakorlat
1. AM 13,5 év —- 14 év -3 hó 14 éves
2. A1 15,5 év —- 16 év -3 hó 16 éves
3. A2 17,5 év —- 17 év-3 hó 18 éves
4. A 23,5 év —- 24 év- 3 hó 24 éves
5. B 16,5 év —- 17 év-3 hó 17 éves
6. A1 (B-vel) —- B kategória —- —-
 • Ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónál lehet jelentkezni, ahol a szóbeli tájékoztatás után a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, írásbeli tájékoztatóját megkapja a tanuló. Minden tanulóval a járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt írásbeli Képzési és felnőttképzési szerződést, valamint adatvédelmi nyilatkozatot is kötünk. Minden tanulóval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni.
 • Nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolást kiállíttatása, illetőleg az alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a képzésre történő felvételkor, tehát ezen okmányok hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés. Ezekről a tanulónak elegendő nyilatkoznia.
 • Az elméleti vizsgára bocsátásnak azonban továbbra is feltétele az orvosi alkalmasságát igazoló orvosi vélemény csatolása!
 • Írni, olvasni tudás,(nem gépjárművezetésre jogosító vezetői engedély megszerzése esetén „AM” kat.) .

Az autósiskolánál az elméleti tanfolyamok folyamatosan, természetesen létszámtól függően indulnak. Az előadások napján, valamint az idejét a tanfolyammegnyitókon a jelöltek választják meg. A tanfolyamok általában a délutáni órákban, többségében heti három alkalommal, alkalmanként négy tanórában zajlanak le. Egy tanóra 45 perces (két tanóra is lehet egyben). Az elméleti tanfolyamok előadásairól tantárgyanként hiányozni 10%-ban lehet, illetve az ettől több hiányzást pótolni kell pótfoglalkozás keretében. ( A pótlás óradíja 1500Ft/óra), vagy a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel. A tanfolyam elvégzése után az iskola igazolást állít ki a tanulónak a tanfolyam elvégzéséről.

A következő oldalak az elméleti tanfolyam tantárgyairól és az e-learning képzésről valamint kötelezően előírt minimum óraszámairól ad tájékoztatást.

Igényelt tanfolyam tantárgyai, óraszáma:

Kategória Közlekedési ism. Vezetés elm. Szerk. és üzem. ismeretek Össz. óra
AM 12 4 16
A1, A2, A 14 4 4 22
B 20 6 2 28
A1 (B-vel) 1 1 1 3

Elméleti képzés e-learninggel:

Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment (LearningMangement System röviden LMS) közvetítésével jutunk el a tanulók a számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre van szükség.

 • Az e-Education informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer.
 • A képzést szervezi.
 • Témakörönként történik a tanulás.
 • Rögzíti és értékeli a tanuló előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.
 • Egy adott tananyagrészt csak akkor kezdheti el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte.
 • A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét.
 • A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltött kötelező időt, a tesztek sikerességének minimum követelményeit) a képzésmenedzsment rendszerben a tananyag jellegére, a tanulók átlagos képességeire (pld: az olvasási sebesség) valamint a jogszabályi előírásokat figyelemmel í képzőszerv (jelen esetben az e-EDU Autósiskola) szakemberei állítják be.

E-learning típusú elméleti képzés meghatározása:
Az e-learning az elektronikus távoktatást jelenti. Az e-learning típusú elméleti képzés elektronikus úton közvetíti a tartalmakat, amelyek hozzáféréséhez csupán egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítsége szükséges illetve egy e-mai cím. Fontos, hogy freemail és citromail  és a gmail.hu NEM kompatibilis a rendszerrel, tehát nem jó, ezen kívül bármilyen más levelezőrendszer jó!!!!

Az e-learning képzéshez szükséges informatikai környezet:

 • operációs rendszer: Windows Xp, vagy Windows Vista, vagy Windows 7;
 • böngésző: Internet Explorer 8/9, vagy MozzilaFirefox 4.5;
 • flash lejátszó: Adobe FlashPlayer 10;
 • képernyőfelbontás: 1024×768 és 1920×1080 között;
 • internet letöltési sebessége: minimum 768Kbps.

Maga a program, a már bevált tantermi oktatás elemeiből épül fel. Tanulás közben a rendszer ellenőrzi, és kielemezi a Tanítványok fejlődését, előrehaladását, és csak sikeres tesztek kitöltése után engedélyezi az újabb témakörök megnyitását, így biztosítva az objektív visszacsatolást. A már áttanult fejezetek és tesztek tetszés szerint újra teljesíthetőek.

Az e-learning képzési forma lehetővé teszi és támogatja a saját haladási ütem, időbeosztás megválasztását. Nem helyhez kötött, akár külföldről is elvégezhető. A képzés tartalmaz még személyes konzultációt, amelyet elméleti oktatónkkal egyeztetve lehet teljesíteni.

A számítógéppel, vagy internet hozzáféréssel nem rendelkező Tanítványaink részére autósiskolánk továbbra is biztosítja a tantermi képzés feltételeit, valamint a sikeres vizsga érdekében számítógépes tesztelési lehetőséget is, amely szolgáltatásokat az ügyfélfogadó helyiségben, nyitvatartási időben lehet igénybe venni.

Azoknak ajánljuk az e-learning típusú tanfolyamot, akiknek gondot okoz a tantermi elméleti képzésen való megjelenés, vagy nagyon rövid időn belül szeretnének KRESZ vizsgán részt venni.

Korszerű és szórakoztató tanulást biztosít az informatika eszközrendszerét felhasználva, életszerű példák és szimulációk segítségével.

KÉPZÉS NEVE TANANYAGBAN ELTÖLTHETŐ ÉS KÉPZÉSRE FORDÍTHATÓ IDŐ( ÓRA/NAP) PÓTKÉPZÉSRE FORDÍTHATÓ IDŐ (ÓRA/NAP)
AM      KATEGÓRIÁS KÉPZÉS 75/180 10/15
A1, A2,A KATEGÓRIÁS KÉPZÉS 75/180 10/15
B            KATEGÓRIÁS KÉPZÉS 75/180 10/15
AI( B-VEL) KATEGÓRIÁS KÉPZÉS 75/180 10/15

Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi.

Az E-learning képzés teljesítése időben korlátozott, amely maximum 180 nap. Ez idő alatt legfeljebb 75 órányi elérhetőség áll rendelkezésre, amit saját haladási ütem, időbeosztás szerint lehet elvégezni, de a programban eltöltött minimális idő legalább 5 óra. Hosszabbításra van lehetőség, de ez díjköteles.

Az online kresz tanfolyam a beiratkozás napjától számítva 9 hónapon belül jelentkezni kell egy elméleti vizsga időpontra és ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben újra kell a tanfolyamot ismételni.

 

A tanfolyam végén a tanuló képzésigazolást kap, amellyel elméleti vizsgára jelentjük.

Az elméleti vizsga:

Helye: 6300 Kalocsa, Miskei út 5. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett

 1. a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b)az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

 1. c) az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Az a) pontban említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei B kategória esetében:

– a tanfolyam elméleti részének elvégezése és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

– befizetett vizsgadíj,

– 16 és 3/4 év betöltése,

-írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 • az 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas.(13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) Az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni. Erről fénymásolatot készítünk, melyet hitelesítve átadunk a Közlekedési Felügyelőségnek.

– az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóságnak, ha az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolja, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki,

 1. a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmánnyal
 3. ba) eredeti példányával,
 4. bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 5. bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
 6. bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 1. Az OKJ.- s bizonyítványok az alapfokú iskolai végzettség igazolására nem megfelelőek!
 2. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Magyarországon kiállított oklevelek, bizonyítványok esetén: Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: a Tv idézett előírásainak megfelelően elfogadható minden olyan hitelesen kiállított bizonyítvány, amely igazolja a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzését. Nem Magyarországon kiállított oklevelek,bizonyítványok esetén: A külföldön- külföldi állam joga szerint- kiállított bizonyítványok, oklevelek, alapfokú iskolai végzettségnek való elfogadásáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv szerinti elismerési eljárás után lehet dönteni.

Ennek érdekében a tanulónak, vizsgázónak az eljáró hatóságnál- az Oktatási Hivatalnál (1054 Budapest V. ker. Báthory utca 10. tel: +36 (1) 374-2100, e-mail: infó@oh.gov.hu)- kell, kezdeményezne a tárgybéli okmány magyarországi elismerési eljárást.

A KAV.  az Oktatási Hivatal eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való elismerésről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított bizonyítványt, oklevelet, alapfokú iskolai végzettségnek.

Pótvizsgát a befizetett vizsgadíj ellenében lehet igényelni .Vizsgázó közvetlen jelentkezése számítógépes elméleti pótvizsgára Számítógépes elméleti pótvizsgára a vizsgázó a vizsgadíj befizetését követően országosan, a Vizsgaközpont bármely kirendeltségén működő ügyfélszolgálatán személyesen is jelentkezhet.

Képző szerv általi vizsgára jelentés elektronikus vizsgajelentő benyújtásával A képző szerv a tanuló vizsgára jelentését az alábbi esetekben elektronikus vizsgajelentő benyújtásával teljesíti a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül: a) A Vizsgaközponttól kapott engedély alapján számítógépes elméleti vizsga helyett szóbeli vizsga letételére jogosult vizsgázó szóbeli vizsgára jelentése esetében; b) A „Tr” kategória elméleti vizsgatárgyaiból történő vizsgára jelentése esetében; c) A közúti közlekedési szakember képzése esetében a képző szerv által szervezett vizsgákra jelentés esetében. A képző szerv az elektronikus vizsgajelentőn a vizsgára jelenteni kívánt tanulót, a tanuló vizsgatárgyait, vizsgáit, valamint a vizsga letételének tervezett vizsgahelyszínét, vizsganapját határozza meg. Az elektronikus vizsgajelentőn jelentett vizsga igények alapján a vizsgák helyszínét és időpontját a Vizsgaközpont határozza meg. A tanuló vizsgájának helyszínéről és időpontjáról a Vizsgaközpont az informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja az elektronikus vizsgajelentőket benyújtó képző szerveket.

A sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított 2 éven belül a vizsgát be kell fejezni. Ha nem, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet!

Gyakorlati képzés:        

Ha az elméleti vizsgája sikeres, megkezdheti a gyakorlati felkészülést. A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési /rutin és technikai/ képzéssel kezdődik, un. „zártpályás” formában. A tanuló rutinoktatás folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet a Főoktatást elkezdeni. A vezetés helyszíne Kalocsa. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces, (2 tanóra, lehet egyben is) amit 10 perces szünet követ. Az alapoktatás során egy nap maximum 2 tanóra, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán vehet részt.  Az utóbbi két- két óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetések ütemezésénél a lehetőségekhez képest igazodunk az Ön igényéhez. Az alábbi táblázat rögzíti a kötelezően előírt minimum gyakorlati órák, ill. a kilométerek számát. Ha úgy érzi, hogy pótórák vételére is szüksége van, akkor igényelheti azokat. A pótóra díja, a mindenkori óradíj.

Kategória Életkor Alapoktatás Főoktatás Össz. óra Km Vizsgaóra
AM 14 év 4 6 10 100 1
A1 16 év 6 10 16 240 1
A2 18 év 6 10 16 240 1
A 24 év 10 16 26 390 1
B 17 év 9 20 29 580 1
A1(B-vel) 1 1 2 30 1

A kétkerekű járművek vezetése során a tanuló köteles: protektoros kesztyű, protektoros hosszúnadrág, protektoros dzseki, magas szárú zárt cipő vagy csizma és bukósisak használata! A bukósisak kialakításától függően szemüveget viselni. A megfelelő öltözék hiányában a gyakorlati vezetésképzés és vizsga nem tartható meg.

 • A „B” kategóriás gyakorlati képzés: TOYOTA YARIS, AUDI A3,RENAULT MODUS, OPEL CORSA, FIAT PUNTO, FORD FIESTA  típusú személygépkocsi
 • Motorkerékpárosok részére az általuk választott kategóriához engedélyezett típusú motorkerékpáron tanulják a gyakorlati vezetést.
AM kategória (segédmotor) SIMSON S51E, YAMAHA MINT
A1 alkategória HONDA JC29
A2 alkategória HONDA VT 500C
A kategória YAMAHA FZ 600
B  TOYOTA YARIS, AUDI A3, RENAULT  MODUS, OPEL CORSA, PEUGEOT 208, FORD FIESTA

„AM” kategóriás „A1” alkategóriás, „A2” alkategóriás és „A” kategóriás gyakorlati vezetés képzés során a tanuló a megfelelő műszaki állapotú kötelező felelősségbiztosítási befizetést igazoló okmánnyal, „A1” alkategóriás, „A2” alkategóriás és „A” kategóriás jármű esetében érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező saját járművel is gyakorolhat. A jármű oktatási helyszínre történő biztonságos szállításáról ebben az esetben a tanuló gondoskodik. FONTOS: Szakoktató felügyelete nélkül a kétkerekű járműveket vezetni TILOS!

Oktatási helyszínek : Az elméleti oktatás helyszíne, ügyfélfogadási irodánk Kalocsa Szent István út.78.  Ezen kívül vidéki tanfolyamoknál külön szerződés szerint Iskolákban illetve Művelődési Házban vannak megtartva. Az alapoktatás felkészítés helyszíne (Kalocsa Miskei út 5.). Forgalmi felkészítés és vizsga Kalocsa város területe a Közlekedési  Alkalmassági és Vizsgaközpont Kht. által meghatározott csomópontok figyelembe vételével. Sötétben vezetés Kalocsa város területe, illetve Kalocsa – Dunapataj és vissza. Országúti vezetés Kalocsa – Budapest és vissza, vagy Kalocsa – Kecskemét és vissza útvonalon történik.

 • Gyakorlati vizsga típusai, a vizsgára bocsátás feltételei:

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki:

 • sikeres elméleti vizsgát tett
 • kötelezően előírt óraszámú foglalkozásokon igazoltan részt vett
 • közlekedésbiztonságilag alkalmas

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett (B kategóriánál nincs Jk. vizsga)
 • kötelezően előírt óraszámú foglalkozásokon igazoltan részt vett
 • közlekedésbiztonságilag alkalmas
 • teljesítette az előírt menettávolságokat

Pótvizsgát a befizetett vizsgadíj ellenében,  lehet igényelni az autósiskolában.

Ha két éven belül azonos kategóriában a forgalmi vizsgákon öt alkalommal sikertelenül vizsgázott, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Amennyiben ott „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját.
 • A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető.
 • A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni.
 • Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 24 órával előbb lemondani.
 • Tanfolyami díjáról számlát kérni.

A tanuló kötelezettségei:

 • Minden foglalkozáson részt venni (10% hiányzás megengedett elmélet során, tantárgyanként), a mulasztásokat pótolni kell.
 • Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban, megfelelő öltözékben köteles megjelenni.
 • Tandíjat a szerződésben foglaltak szerint kell rendezni a tanfolyam idejére szóló kamatmentes részletfizetési lehetőséggel.

Tandíjak:                                                                                            Vizsgadíjak:

Kategória Elmélet/ tanfolyam Elmélet/e-learning Gyakorlat Óradíj Összesen Jk F Össz.
AM 32.000 55.000 80.000 8000 112000/135.000 10500 7200 7200 24900
A1 32.000 60.000 170.000 10000 202000/230000 10500 9000 24000 43500
A2 32.000 60.000 170000 10000 202000/230000 10500 9000 24000 43500
A 32.000 60.000 270000 10000 302000/330000 10500 9000 24000 43500
B 32000 60.000 330000 11000 362000/390000 4600 11000 15700
A1(B-vel) 10000 55.000 10500 24000 34500
 • 2024. március 4-től a  motoros tanfolyamok árai a vizsgadíjak árai 2024. február 3-tól.
 • 2024. április 1-től a B kategóriás gyakorlati óra díjai.

Tanuló áthelyezése: Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezető kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt 3 munkanapon belül 3 példányban kitölteni és 2 példányt a tanulónak átadnia. Egy példány marad a képzőszervnél. A képzési igazolás kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények közt nem tagadhatja meg.

Motoros képzés, MOTOROS TAPASZTALATTAL:

Kategória Elmélet Gyak/ó/km Kor hat. Elm. díj Gyak. díj Vizsgadíj Össz.
A2- A1-el 2 év belül –           ** 12+1/180 18 év    ——- 10000 33000 163000
A2-A1-el 2 év túl 3 óra 8+1/120 18 év 60.000 10000 43500 193500
A-A1-el 2 év belül –            ** 16+1/240 24 év —— 10000 33000 203000
A-A1-el 2 év túl* 3 óra 10+1/150 24 év 60.000 10000 43500 213500
A-A2-el 2 év belül –          ** 12+1/180 24 év —— 10000 33000 163000
A-A2-el 2 év túl* 3 óra 8+1/120 20 év 60000 10000 43500 193500

Az árak érvényessége: 2024. március 4-től

*A- Akorl. –al megegyezik.  ** Két éven belül tett sikeres kresz vizsga esetén, elméleti tanfolyam ás elméleti vizsga mentes.

Befizetés készpénzben vagy átutalással részletekben történik, mindig a következő vizsga kiírásához mellékelve a jogszabályban előírt vizsgadíjat.

Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően egy munkanapon belül a vizsgaközpont elektronikus vizsgaigazolás kiállításával és továbbításával adatot szolgáltat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A vizsgaközpont a vizsgázó kérelmére az elektronikus vizsgaigazolásról másodlati példányt állít ki.

Ehhez be kell mutatnia az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló okiratot, vagy a vizsga alóli felmentést igazoló dokumentumot, személyazonosító igazolványát vagy útlevelét, eredeti orvosi alkalmassági igazolását és vezetői engedélyét, amennyiben már rendelkezik vele. Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapon belül igazoltan (tartózkodási vízum, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedély, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás) Magyarországon tartózkodott. A vezetői engedély kiadásának díja van kivéve az első vezetői engedély megkérése. Ez a díj nem változik, amennyiben több vizsgaigazolással több kategóriát szeretne egyszerre bejegyeztetni. Az első vezetői engedély kiadása díjmentes

A közúti elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolást igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással a tanuló. Amennyiben a fenti végzettséget még nem szerezte meg, akkor fel kell keresnie az autósiskolát  és be kell jelentkeznie a következő elsősegélynyújtó tanfolyamra. Megfelelő létszám esetén, az autósiskola szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot. EÜ vizsgadíj: 18.000 Ft( 2024. január 1-től)

Felmenthető: / a Magyar Vöröskereszt által kiadott „IGAZOLÁS” bemutatása alól:/Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, eü. szakoktatói végzettséggel, diplomás ápolói oklevéllel, közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakgimnázium, ill. szakközépiskolát végzettek.

Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki 1984. 01.01-től 1992. 12.31-ig bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt SM. ill. LJ kategóriában vezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett.

Egyéb költségek: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál, erről érdemes előre tájékozódni.

Észrevétel, kérelem, panasz

Panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, vagy az ügyfélfogadási irodánkba, vagy Bocskor Gábor iskolavezetőhöz forduljon, személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni.

Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére.

A Képzés felügyeletét ellátó szerv neve és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Bács-Kiskun Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

6000 Kecskemét Szt. István krt. 19/A.
Telefon: 76-795-110 email: bacs@kavk.hu

A Képzést engedélyező hatóság neve és telefonszáma:

Építési és Közlekedési Minisztérium

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1140 Budapest, Pf: 1.

Telefonszám: +36-1-814-1897 Mobil: +36-70-455-7152

2024.július 24. szerda 8 óra: Szilágyi Anna, Márkus Arnold, 10.40 óra: Szakács Zsolt László, 12.30 óra: Szücs Emma